شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ اگر يه حيوون تو گل گير کنه سازمانها جهاني اينجوري فرياد ميزنن ولي در قبال *گشتار بي رحمانه ميانمار* سکوت مرگبار دارند
چراغ جادو
گل نرجس
رتبه 0
0 برگزیده
327 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top